top of page

Административни услуги

 

Траурна агенция - ЗОРА 2  извършва административни услуги свързани с организацията на погребение, кремация или репатрация на покойник.

 1. Оформяне на документи.

 2. Осигуряване на медицинско лице за издаване на съобщение за смърт и талон за кремация

 3. Подаване на документи за съставяне на Смъртен акт.

Консултация за погребение:

 • Възможни гробища

 • Видове гробове

 • Срок на собственост

 • Срок за повторно погребване

 • Справка в регистъра за старо гробно място

 • Издирване на гробно място и консултация за плащане.

 • Записване в регистъра на гробните места.

 • Необходима сума за поддръжка на различните видове гробове  (където е приложимо)

 • Възможности за поставяне на надгробни плочи и паметници.

 

documenti za pogrebenie

Консултация за кремация:

 • Възможен крематориум.

 • Упълномощаване за кремация.

 • Издаване на талон (разрешително за кремация) от медицинско лице

 • Видове урни

 • Възможности за полагане на урна в съществуващ гроб или ниша в различните гробищни паркове

 • Съхраняване на урна в дома, разпръскване на пепелта в или върху земята или в морето и условия за пренасяне в чужбина.

 1. Запазване на ден и час за ритуал, погребение или кремация във всички гробищни паркове, ритуални зали и църкви в страната.

 2. Запазване на ден и час за урнополагане /в случай на кремация/

 3. Осигуряване на духовно лице, обредник за извършване на опело, траурна церемония или панахида.

bottom of page