Кремация

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови, съвременни кремационни пещи. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран.Температурата, при която изгаря тялото е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути.След приключване на горивния процес, праха се поставя в урна и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия.

По време на цялата подготовка на погребението или кремацията услугите ни остават в рамките на предвидения от вас бюджет.

Със сигурност можем да ви консултираме изчерпателно и да ви помогнем за неговото оптимално разпределение, така че да се вместите в планираните от вас разходи.

Нашите цени са реални и възможни. Има агенции, които рекламират нереално ниски цени от 180, 250 или 330 лв. Всички цени под 800 лв. за погребение или 950 лв. за кремация са нереални, неадекватни и подвеждащи.

Цените, които ние формираме за вас, са минимумът, гарантиращ качеството на предлаганите услуги и задължително са съобразени със средните цени на пазара за съответния вид услуга. Доста от тях са в повече варианти – според степента на нашата ангажираност, която ще бъде предварително договорена, или според допълнителните опции, които бихте пожелали към съответната услуга.

Всички варианти обсъждамe лично с всеки клиент на нашата първа среща, за да предложим индивидуално решение, което е най-добро за всеки конкретен случай.

Държим особено много на взаимното доверие с нашите клиенти и се стремим да защитаваме максимално техните интереси.

Flowers Candles Funeral

Необходими документи за кремация:

 

1. Препис - извлечение от акт за смърт.

2. Талон за кремация от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.

3. Декларация от най-близък наследник в нисходящ ред по права линия за желание за извършване на кремация и копие на документа му за самоличност.

Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

 

Forest