top of page

КРЕМАЦИЯ

Безплатна консултация, денонощно - 0889 13 76 65

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЗОРА 2“ ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЕМАЦИЯ, КАТО ОСИГУРЯВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРНОПОЛАГАНЕ В ПОСОЧЕН ОТ КЛИЕНТА ГРОБИЩЕН ПАРК.

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови, съвременни кремационни пещи. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, праха се поставя в урна и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия. За извършване на кремация, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег.

Flowers Candles Funeral

По време на цялата подготовка на кремацията услугите ни остават в рамките на предвидения от вас бюджет.

Със сигурност можем да ви консултираме изчерпателно и да ви помогнем за неговото оптимално разпределение, така че да се вместите в планираните от вас разходи.

Цените, които ние формираме за вас, са минимумът, гарантиращ качеството на предлаганите услуги и задължително са съобразени със средните цени на пазара за съответния вид услуга. Доста от тях са в повече варианти – според степента на нашата ангажираност, която ще бъде предварително договорена, или според допълнителните опции, които бихте пожелали към съответната услуга.

Всички варианти обсъждамe лично с всеки клиент на нашата първа среща, за да предложим индивидуално решение, което е най-добро за всеки конкретен случай.

Държим особено много на взаимното доверие с нашите клиенти и се стремим да защитаваме максимално техните интереси.

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ "ЗОРА 2"

Документи за кремация

Необходими документи за кремация:

 

1. Препис - извлечение от акт за смърт.

2. Талон за кремация от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.

3. Декларация от най-близък наследник в нисходящ ред по права линия за желание за извършване на кремация и копие на документа му за самоличност.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРЕМАЦИЯ (IFC)

1. КРЕМАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНА С ДОСТОЙНСТВО И ПОЧИТ

Процесът на кремация трябва да бъде извършван по достоен и изпълнен с почит начин

2. ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТЯЛОТО

Трупът трябва винаги да бъде облечен и предпазен по подходящ начин в съответствие с местните традиции и признати практики.

3. САМОСТОЯТЕЛНА КРЕМАЦИЯ - БЕЗ СМЕСВАНЕ НА ПЕПЕЛ

Всички кремации трябва да бъдат извършвани отделно, за да не се допуска смесване на пепелта.

4. КРАМАЦИЯ НА ЧОВЕШКИ ОСТАНКИ

Само човешки останки трябва да бъдат изгаряни в крематориум член на федерацията.

5. ПРАВО НА ЛИЧНОСТТА ДА СЕ РАЗПОРЕДИ С ПЕПЕЛТА

Всеки човек има право да определи окончателното местоназначение на своята пепел

6. КРЕМАЦИЯ - ЕДИНСТВЕН ОФИЦИЯЛЕН ТЕРМИН

Думата "кремация" трябва да бъде официален термин, използван за описание на метода на разпореждане практикуван от членовете.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОКОЙНИКА ПРЕДИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА КРЕМАЦИЯ

Трябва да бъдат взети подходящи мерки за гарантиране идентификацията на трупа при пристигане в крематориума, по време на процеса на кремация и до окончателното местоназначение на пепелта.

8. ЗАБРАНА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ИЛИ ОСТАНКИ ОТ КРЕМАЦИЯ

Продукти или останки от кремация не трябва да бъдат използвани за никакви търговски цели.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИ КРЕМАЦИЯ МАТЕРИАЛИ ДА НЕ ЗАМЪРСЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА.

10. ПЕРСОНАЛЪТ НА КРЕМАТОРИУМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ КВАЛИФИЦИРАН ИЛИ ПОНЕ КОМПЕТЕНТЕН

Целият персонал включен в процеса на кремацията, трябва да бъде компетентен за изпълняваните задачи и да има подходяща квалификация, когато е възможно.

11. ПЕРСОНАЛЪТ, КОЙТО УЧАСТВА ПРИ ПОГРЕБЕНИЯ, Е ОБЕКТ НА КОДЕКСА

Персоналът, сеързан по какъвто и да е начин с услугата кремация, трябва непрекъснато да спазва Етичния кодекс.

12. ВСИЧКИ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ КРЕМАЦИЯ

Всеки човек трябва да има правото да избере кремация и това желание трябва да бъде изпълнено, когато то е записано

Forest
bottom of page