top of page

НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ

Изработка и реставрация на паметници и урнови плочи във всички Гробищни паркове в страната, надгробни надписи, порцеланови снимки, надписи върху нови и стари паметници.

Паметниците от мрамор и гранит, както и всички други надгробни оформления се изработват, както по готови проекти от каталога на фирмата така и по подаден от клиента модел със своите индивидуални изисквания и спецификации, като се запазва техният стил и изглед. Цените на надгробните плочи варират според вида на материала, неговата разновидност, размери и дебелина на плочите.За направата на всяко едно свое каменноделско изделие използваме само качествени български и вносни камъни.

banner1.jpg

БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ

Гробът е свято място. Приема се за последен дом, къща, жилище на покойника. Зад него са пределите на непознатия свят и никой не знае как този дом отваря вратите си за него. Народът ни вярва, че родът трябва да бъде на едно място, за да може да се събере на "оня" свят. След погребението при главата на гроба се слага кръст "кукла". Надписът върху него, с много малки изключения е обърнат към гроба.

След половин или една година се слага постоянен каменен кръст, надгробен камък, паметник. Голямото разнообразие от надгробни паметници дава яснота не само за разбиранията на българина за живота и смъртта, за сбогуването и паметта за предците, но и за художествените му способности за естетизирането и на тази сфера от живота, за неусетното прекрачване на границата между бит и изкуство.

В надписите на надгробните паметници и паметните кръстове народът ни се е стремил да отрази повече за човека живял някога, от къде е, на колко години е, каква е професията му. Понякога се споменава  деца и внуци, за случки от живота, за добрини, които е сторил, и беди които е преживял. За това с което го помнят хората. Такава е целта на тези паметници, да бъдат памет, спомен, знак за човека. Да се помни, да се спомене, да се каже "Бог да прости"

bottom of page