Гробищни паркове и погребално – обредна дейност в България

 

Гробищни паркове се създадени за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:

– управление на гробищните паркове на територията на общините;

– изготвяне на предложения за създаване на нови, разширяване и закриване на действащите гробищни паркове;

– изготвяне на предложения за създаване на урнови стени;

– съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и по сградите в гробищните паркове и контрол по извършването им, съгласно нормативните актове;

– участие в подготовката и изпълнението на обществените поръчки за почистване, озеленяване и охрана на гробищните паркове и др.

grobishni-parkove.jpg

Липсата на Закон за погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води до необходимостта тези отношения да бъдат регламентирани с наредби.​

НАРЕДБИ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО – ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА: