Погребение

Траурна агенция "ЗОРА 2" организира погребения и кремации в цялата страна. По време на цялата подготовка услугите ни остават в рамките на предвидения от вас бюджет. 

Със сигурност можем да ви консултираме изчерпателно и да ви помогнем за неговото оптимално разпределение, така че да се вместите в планираните от вас разходи.

Цените, които ние формираме за вас, са минимумът, гарантиращ качеството на предлаганите услуги и задължително са съобразени със средните цени на пазара за съответния вид услуга. Доста от тях са в повече варианти – според степента на нашата ангажираност, която ще бъде предварително договорена, или според допълнителните опции, които бихте пожелали към съответната услуга.

Всички варианти за организирането на погребение обсъждамe лично с всеки клиент на нашата първа среща, за да предложим индивидуално решение, което е най-добро за всеки конкретен случай.

Държим особено много на взаимното доверие с нашите клиенти и се стремим да защитаваме максимално техните интереси.

Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост.
(Прем. Сир. 7:36)
Memorial Candle

Необходими документи за погребение:

 

1. Съобщение за смърт издадено от лекаря установил смъртта. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Лична карта или паспорт на починалия.

За ползването на старо гробно място е необходимо

1. Да са изминали минимум 8 години от последното погребение в гроба


2. Удостоверение за наследници на първопогребания там.


3. Ако покойния не е пряк наследник на първопогребания в гроба, се изисква съгласието на другите наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници на първопогребания.

ГРОБНИ МЕСТА И ПРАВО НА ГРОБОПОЛЗВАНЕ

Всяка община е длъжна да осигури нови гробни места за жителите си. За гр. София новите гробни места са в Гробищен парк - Централен. Гробното място е безплатно до изтичане на санитарния срок определен от РЗИ, който е 8 години, съгл. Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

Заплащането на гробно място и урнова ниша в гробищните паркове на гр. София се извършва за 15 години или за вечни времена.

Новите гробни места могат да бъдат закупени не по-рано от поставянето на паметник и не по-късно от 8 години след погребението. При неспазване на срока за закупуване на гробното място, се начисляват лихви за всеки ден просрочие.

Съответно цените са:


гробно място - за 15 години - 155 лв., за вечни времена - 570 лв.

урнов гроб - за 15 години - 78 лв., за вечни времена - 285 лв.

урнова ниша -130 лв.