top of page

Транспорт на починал в София и цялата страна

катафалка

Специализиран транспорт за превоз на тленни останки

"Траурна агенция ЗОРА 2" притежава транспортни средства със специално
предназначение – катафалка за превоз на тленни останки ,вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал.3 от Закона за здравето, съгласно удостоверение №2228009160 / 25.10.2007 г. издадено от Столична Регионална Инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

Транспорт на починали от Източна и Западна Европа

„Траурна агенция ЗОРА 2" разполага със специализирани автомобили снабдени с хладилни и охладителни помещения по всички международни санитарни изисквания.

Ако ваш близък или роднина е починал в държава в рамките на Европа, „Траурна агенция ЗОРА 2" ще ви окаже съдействие при подготовка, оформяне на документацията и транспорта на тленните останки на покойника до всяка точка на България. Ние разполагаме с автопарк от специализирани автомобили за репатриране на тленни останки от всички точки на Европа на достъпни цени. Агенция „Траурни обреди - Зора 2“ извършва превоз на покойник със специален транспорт от следните европейски държави:

  • Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, 

  • Испания, Италия, Македония, Норвегия, Румъния, 

  • Сърбия, Финландия, Франция, Холандия, 

  • Швейцария, Швеция

транспорт на починали в страната и чужбина

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОКОЙНИЦИ - ИЗИСКВАНИЯ

Пренасянето и превозването на покойника се извършва задължително в ковчег със затворен капак от специализиран транспорт, предназначен само за тази цел. Кабината на водача на транспортното средство трябва да бъде отделена от товарния сектор чрез преграда. Задължително товарния сектор на транспортното средство ежедневно трябва да бъде почистван и дезинфекциран. Транспортните средства за пренасяне на покойници се регистрират от Регионална здравна инспекция (РЗИ).

В съответствие с наредбите и изискванията на Министерството на здравеопазването, покойниците починали от заболявания като Ковид-19, холера, чума, антракс, туберколоза и др. Преди транспортирането се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували и се транспортират до гробището в заковани ковчези, дъното на които трябва да е посипано с хлорсъдържащо дезинфекционно средство, разрешено от МЗ. Ковчезите остават заковани повреме и след провеждане на траурния ритуал.

Пренасянето на покойници от територията на Република България в друга държава се допуска с разрешение на РЗИ по образец и се извършва в плътни дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, които се запояват и пломбират. Дъното им се посипва със стърготини и хлорсъдържащо и дезинфекционно средство, разрешено от МЗ. Спазването на всички наредби и правилници, свързани с транспортирането на покойници, е задължение на ръководителя на траурната агенция.

bottom of page