Траурна Агенция ЗОРА 2 - 17 години погребални услуги и кремация

Траурни услуги - помен

"Животът на мъртвите продължава в паметта на живите"
Марк Тулий Цицерон

zvezda_G.png

Какви траурни услуги предлагаме:

Zora2-uslugi

Административни услуги

"Траурна агенция ЗОРА 2“ извършва административни услуги свързани с организацията на погребение, кремация или репатрация на покойник.

  1. Оформяне на документи.

  2. Осигуряване на медицинско лице за издаване на съобщение за смърт и талон за кремация

  3. Подаване на документи за съставяне на Смъртен акт.

 

Вижте повече >>>

Погребение

 

Извършваме погребения във всички гробищни паркове в страната. Подсигуряваме безплатни гробни места. Притежаваме изключително широка контрагентска мрежа от водещи погребални агенции в страната и чужбина, чрез които осигуряваме първокласно обслужване на своите клиенти.

Вижте повече >>>

Кремация

 

Организираме ритуали във всички православни хамове, гробищни паркове и ритуални зали в София и страната. Притежаваме изключително широка контрагентска мрежа от водещи погребални агенции в страната и чужбина, чрез които осигуряваме първокласно обслужване на своите клиенти.

Вижте повече >>>

Панахиди

 

Посмъртният ритуал е система от вярвания, традиции, обичаи, които ни помагат да приемем по-леко смъртта и раздялата с близък човек. В българската народна традиция при погребение след опелото, на помени, панахиди, задушници задължително се раздават на присъстващите култови храни - варено жито, хляб, вино и др.

Вижте повече >>>

Траурни букети и венци

 

Букети се поднасят за различни случаи.Траурните букети се изработват от цветя с тъмни строги тонове – тъмночервени рози, гладиоли, гербери, карамфили, хризантеми и др.

Вижте повече >>>

Транспортни услуги

 

"Траурна агенция ЗОРА 2“ притежава транспортни средства със специално предназначение за превоз на тленни останки , вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал.3 от Закона за здравето, съгласно удостоверение №2228009160 / 25.10.2007 г. издадено от РИОКОЗ.

Zora2-uslugi

Каменоделски услуги

 

Изработка и реставрация на паметници и урнови плочи във всички Гробищни паркове в страната, надгробни надписи, порцеланови снимки, надписи върху нови и стари паметници.За направата на всяко едно свое каменноделско изделие използваме само качествени български и вносни камъни.

Вижте повече >>>

documenti_za_pogrebenie.jpg
katafalka
pametnik